Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Konsorcjum PLATON

Konsorcjum Platon zostało powołane w 2008 r. w celu realizacji projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON, który miał na celu rozwój krajowej infrastruktury technicznej nauki (sieć PIONIER) o aplikacje i usługi wspierające badania naukowe i prace rozwojowe polskich zespołów badawczych.
W skład konsorcjum, oprócz WCSS, wchodzą jednostki będące również członkami konsorcjum PIONIER.

W ramach projektu zrealizowano wdrożenie następujących platform usługowych dostępnych dla środowiska naukowego: Obecnie w ramach konsorcjum prowadzone są prace związane z utrzymaniem i prawidłowym funkcjonowaniem wdrożonych usług.

Działania WCSS w konsorcjum PLATON:
  • utrzymywanie i obsługa usługi telekonferencji (usługa zakończona),
  • koordynacja usługi eduroam na terenie Wrocławia,
  • wsparcie usługi naukowej i interaktywnej telewizji HD,
  • wsparcie usługi powszechnej archiwizacji.

Strona internetowa