Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE-6IP

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE-Sixth Implementation Phase (Partnership for Advanced Computing in Europe 6th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektów: PRACE-1P, PRACE-2P, PRACE-3P, PRACE-4P i PRACE-5P. Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.
WCSS brał udział w pracach grup roboczych:
  • WP 2: Sustainability and Development of the RI
  • WP 6: Operational Services for the HPC Ecosystem
  • WP 7: Applications Enabling and Support.
WCSS działał jako Third Party polskiego partnera projektu – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS.

Projekt „PRACE - Szósta Faza Implementacji” (akronim: PRACE-6IP) współfinansowany jest z programu HORYZONT 2020 na podstawie umowy zawartej z Komisją Europejską o nr 823767 oraz ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 5031/H2020/2019/2 z dnia 19 grudnia 2019 r.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 maja 2019 r.
Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2022 r.
Finansowanie: HORYZONT 2020

Infrastruktura badawcza PRACE-RI