Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

ACARM-ng

STATUS: ZAKOŃCZONY

ACARM-ng (Alert Correlation, Assessment and Reaction Module – new generation) jest systemem korelacji alertów bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest gromadzenie i korelacja informacji przychodzących z komponentów IDS (Intrusion Detection System) zlokalizowanych w infrastrukturze sieciowej.
Celem tego systemu jest redukcja liczby informacji (logów), jakie muszą być przeglądane przez administratorów. System ACARM-ng pozwala na wyszukiwanie metainformacji na podstawie raportowanych zdarzeń, umożliwia ciągłą pracę systemu, a jego użytkownikami są np. administratorzy systemu gridowego.

Strona internetowa projektu