Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

100net

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt 100NET (Optyczna sieć naukowa nowej generacji) zakładał zbudowanie nowoczesnej sieci optycznej nowej generacji obejmującej swym zasięgiem teren całego kraju, do której stworzenia wykorzystano światłowodową infrastrukturę sieci PIONIER.
W ramach projektu zbudowano bezpośrednie połączenia 100 gbit/s pomiędzy pięcioma centrami Komputerów Dużej Mocy. Stworzona infrastruktura jest przeznaczona do wspierania badań naukowych i prac rozwojowych polskich zespołów badawczych oraz udostępniania usług wykorzystywanych do tworzenia zaawansowanych narzędzi środowiska badawczego. Szczegółowe założenia projektu:
 • Budowa optycznej sieci transportowej DWDM umożliwiającej podłączonym 22 jednostkom wiodącym MAN i KDM na korzystanie z łączy o bardzo wysokiej przepustowości do poziomu wielu kanałów 100 Gbit/s.
 • Zapewnienie wysokiej niezawodności i automatycznej rekonfiguracji sieci optycznej w wymiarze krajowym.
 • Budowa wydajnej sieci przełączającej w technologii MPLS, na interfejsach 100 Gbit/s, w lokalizacjach KDM.
Na potrzeby rozbudowy infrastruktury niezbędnej do realizacji założeń projektu dokonano następujących zakupów:
 • przełączniki MPLS z interfejsami 100Gbps wraz z instruktażem obsługi
 • przełączniki LLE i Infiniband wraz z instruktażem obsługi
 • ruter MX2010 JuniperNetworks.
Dzięki zastosowaniu dwóch technologii transmisyjnych, NG-OTN i MPLS, możliwa była realizacja następujących funkcjonalnych sieci usługowych:
 • sieć połączeń 100 Gbit/s pomiędzy ośrodkami KDM
 • sieć dostępu 10 Gbit/s do zasobów KDM
 • sieć dedykowanych kanałów 10 Gbit/s MAN-MAN
 • sieć połączeń transgranicznych
 • sieć IP.
Infrastruktura 100NET jest połączona z paneuropejską siecią naukową GÉANT, sieciami operatorów Internetu światowego oraz sieciami naukowymi sąsiednich krajów.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczecia projektu: 1 kwietnia 2010 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2015 r.
Finansowanie: POIG.02.03.01-00-065/10

Strona internetowa projektu