Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

CLUSTERIX

STATUS: ZAKOŃCZONY

CLUSTERIX (National CLUSTER of LInuX systems) – projekt celowy polskich ośrodków obliczeniowych. Dotyczył budowy produkcyjnego środowiska typu Grid, złożonego z homogenicznych klastrów lokalnych, opartych na architekturze IA-64, zlokalizowanych w wielu geograficznie odległych ośrodkach.
Celem projektu było przygotowanie systemu umożliwiającego zarządzanie i udostępnianie zasobów obliczeniowych, obsługę dynamicznie zmieniającej się wielkości i konfiguracji infrastruktury sprzętowej (z możliwością czasowego dołączania innych klastrów), jak również wykorzystanie usług oferowanych przez inne projekty powstałe w ramach prac skojarzonych z programem PIONIER. Zadania:
 1. Opracowanie architektury gridu CLUSTERIX w odniesieniu do konkretnych wymagań użytkowników
 2. Budowa instalacji obliczeniowej
 3. Zarządzanie danymi
 4. Procedury dodania klastra lokalnego o dowolnej architekturze (64- lub 32-bitowej)
 5. Integracja brokera w systemie zarządzania zadaniami
 6. Realizacja zarządzania kontami użytkowników w środowisku rozproszonym
 7. Mechanizmy bezpieczeństwa w klastrze
 8. Zarządzanie zasobami sieciowymi
 9. Monitorowanie
 10. Opracowanie interfejsu dla użytkownika i administratora (tekstowy, graficzny, portalowy)
 11. Opracowanie narzędzi do automatycznej instalacji oraz zmiany konfiguracji na wszystkich węzłach w ramach całego klastra
 12. Wykorzystanie protokołu IPv6
 13. Dynamiczne równoważenie obciążenia, mechanizm punktów kontrolnych
 14. Dostosowanie aplikacji
 15. Nowe aplikacje testowe.
WCSS brał udział w szeregu zadań, m.in. „Integracja brokera w systemie zarządzania zadaniami” oraz „Mechanizmy bezpieczeństwa w klastrze”.

Partnerzy: Politechnika Białostocka, Politechnika Częstochowska, TASK, Politechnika Łódzka, LubMAN UMCS, ACK Cyfronet AGH, Uniwersytet Opolski, PCSS, Politechnika Szczecińska, Politechnika Warszawska, WCSS, Uniwersytet Zielonogórski.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 2003 r.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2006 r.
Finansowanie: KBN, MNiI

Strona internetowa projektu