Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE-5IP

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE – Fifth Implementation Phase (Partnership for Advanced Computing in Europe 5th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektów PRACE-1IP, PRACE-2IP, PRACE-3IP i PRACE-4IP. Rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI i był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020.
Projekt rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe działało jako Third Party polskiego partnera projektu – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS. WCSS brał udział w pracach grup roboczych:
  • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototypowanie i procedury zakupowe HPC)
  • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji).

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2017 r.
Data zakończenia projektu: 30 kwietnia 2019 r.
Finansowanie: Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza PRACE-RI