Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE-4IP

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE – Fourth Implementation Phase (Partnership for Advanced Computing in Europe 4th Implementation Phase Project) to kontynuacja projektów PRACE-1IP, PRACE-2IP i PRACE-3IP. Rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe działała jako Third Party polskiego partnera projektu – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS.

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:
  •     WP4 Training (Szkolenia)
    • Tutorial plan: "Using HPC in the description of molecular spectra"
    • "Introduction to supercomputing: Computer Simulations in Chemistry"
    • "Introduction to supercomputing: Origins of Computational Chemistry"
  • WP5 HPC Commissioning and Prototyping (Prototypowanie i procedury zakupowe HPC)
  • WP7 Applications Enabling and Support (Wsparcie i dostosowanie aplikacji).

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lutego 2015 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2017 r.
Finansowanie: EC H2020 (GA 653838), MNiSW (Decyzja 3563/H2020/2016/2), WCSS (środki własne)

Infrastruktura badawcza PRACE-RI

Tutorial plan: "Using HPC in the description of molecular spectra"
"Introduction to supercomputing: Computer Simulations in Chemistry"
"Introduction to supercomputing: Origins of Computational Chemistry"