Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

Krajowy Magazyn Danych

STATUS: REALIZOWANY

Projekt KMD, czyli Krajowy Magazyn Danych to uniwersalna infrastruktura służąca do składowania i udostępniania danych oraz efektywnego przetwarzania dużych wolumenów danych w modelach HPC, BigData i sztucznej inteligencji. Stanowi kontynuację projektów KMD i KMD2.
Celem projektu jest opracowanie i budowa otwartego, modularnego, rozszerzalnego oraz zdecentralizowanego i skalowalnego magazynu danych. Ma on być powiązany z istniejącą w Polsce naukowo-badawczą infrastrukturą informatyczną. Projekt zakłada, że do końca 2024 roku infrastruktura do przechowywania danych zostanie powiększona o 200 petabajtów, a pojemność przestrzeni taśmowej o 180 petabajtów.

KMD będzie wyposażony w szereg interfejsów dostępowych i aplikacji, co pozwoli na oferowanie zintegrowanych usług oraz mechanizmów wspomagających efektywne i bezpieczne składowanie oraz dostęp do danych, długoterminowe nimi zarządzanie, eksplorację, analizę i efektywne przetwarzanie. Istotą KMD jest możliwość zabezpieczania metadanych i zarządzanie nimi, a także integracja rozwiązań do przetwarzania dużych i złożonych wolumenów danych na bazie rozproszonej infrastruktury. Umożliwi to integrację platform analitycznych, rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji z systemami HPC (High Performance Computing) i HTC (High Throughput Computing) w centrach HPC.

Utworzony w ramach projektu krajowy magazyn danych będzie składał się z części gospodarczej i naukowej, a oferowane usługi zapewnią dostęp do zasobów użytkownikom z różnych grup – studentów, naukowców, klientów komercyjnych.  

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum w składzie:
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (lider projektu)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza – Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Centrum Informatyczne Świerk
  • Politechnika Białostocka
  • Politechnika Częstochowska
  • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  • Politechnika Łódzka
  • Politechnika Świętokrzyska
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2021 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2023 r.
Finansowanie: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, POIR.04.02.00-00-D010/20

Strona internetowa projektu

logotypy unijne informujące o finansowaniu projektu