Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE-3IP

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE – Third Implementation Phase (Partnership for Advanced Computing in Europe 3rd Implementation Phase Project) to kontynuacja projektu PRACE-1IP i PRACE-2IP. Rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-312763).
Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe działało jako Third Party polskiego partnera projektu – Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN – PCSS. WCSS brało udział w pracach grup roboczych:
  • WP2 Policies and Procedures
  • WP4 Training
  • WP6 Operations of the Distributed RI
  • WP7 Application Enabling and Support.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2012 r.
Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2014 r. (PCP do 30 czerwca 2016)
Finansowanie: 7PR KE (RI-312763)

Infrastruktura badawcza PRACE-RI