Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PRACE-1IP

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PRACE – First Implementation Phase (Partnership for Advanced Computing in Europe 1st Implementation Phase) to kontynuacja projektu PRACE PP. Rozwijał europejską infrastrukturę badawczą PRACE-RI. Był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego (RI-261557).
Projekt implementował rozwiązania opracowane w PRACE PP oraz dostosowywał je do zmieniających się technologii i wymagań użytkowników. Trwał od 1 lipca 2010 do 30 czerwca 2012 (zakończenie pakietu WP9 przesunięto na 31 marca 2013). W projekcie brały udział centra obliczeniowe z ponad 20 krajów europejskich. Pierwszym superkomputerem udostępnionym produkcyjnie naukowcom był IBM BlueGene/P (Jugene) o mocy rzędu 1 PetaFlops, zlokalizowany w FZJ, Julich, Niemcy.

WCSS brało udział w pracach grup roboczych:
  • WP2 Evolution of the Research Infrastructure
  • WP3 Dissemination and Training
  • WP7 Enabling Petascale Applications: Efficient Use of Tier-0 Systems
  • WP9 Future Technologies.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 210 r.
Data zakończenia projektu: 30 czerwca 2012 r. (WP9 31 marca 2013)
Finansowanie: 7PR KE (RI-261557)

Strona informacyjna projektu

https://prace-ri.eu/about/ip-projects/#PRACE1P

Informacja o projekcie w systemie CORDIS

Infrastruktura badawcza PRACE-RI