Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

KMD2

STATUS: ZAKOŃCZONY

Krajowy Magazyn Danych 2 (KMD2) był projektem rozwojowym, nadzorowanym przez NCBiR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Wzięło w nim udział 10 polskich centrów superkomputerowych i jednostek MAN, a jego koordynatorem było Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe.
Celem realizacji projektu KMD2 było opracowanie modelu funkcjonalnego oraz prototypu nowego, zaawansowanego systemu bezpiecznego przechowywania i współdzielenia danych oraz składowania kopii zapasowych i archiwalnych. System ten oparty jest na rozwiązaniach opracowanych w projekcie Krajowy Magazyn Danych (KMD) i wzbogacony został o dodatkowe funkcje niezawodności, bezpieczeństwa oraz skalowalności. Nowe funkcjonalności systemu dają możliwość jego wykorzystania zarówno przez duże jednostki korporacyjne, jak i indywidualnych użytkowników, obsługiwanych przez dostawców usług internetowych (efekt skali, masowość usługi). Główne zadania KMD2 to:
 • Umożliwienie składowania kopii zapasowych i przechowywanie długoterminowe danych archiwalnych
 • Bezpieczne udostępnianie, współdzielenie i wymiana dużych plików
 • Przechowywanie i bezpieczne udostępnianie online zbiorów cyfrowych dużych rozmiarów.
Projekt ukierunkowany był na:
 • Skalowalność
 • Niezawodność
 • Bezpieczeństwo.
Funkcjonalności, o jakie KMD2 poszerza system KMD, obejmują:
 • Współdzielenie danych wewnątrz systemu KMD2 przez użytkowników
 • Bezpieczne udostępnianie danych dla użytkowników zewnętrznych i bezpieczna publikacja danych w tzw. ograniczonym środowisku udostępniania i wymiany plików (sandbox)
 • Wersjonowanie danych, zarządzanie wersjami i prezentacja wersji plików
 • Bezpieczne urządzenie kopiująco-szyfrujące – tzw. appliance, realizujące wydajną kryptografię (wspomaganą sprzętowo), a także funkcję współdzielenia danych wewnątrz organizacji.
Poza rozszerzeniami funkcjonalnymi (z punktu widzenia użytkownika systemu) w ramach KMD2 opracowano m.in. następujące mechanizmy i funkcje systemu:
 • Automatyczne szyfrowanie i kontrola integralności danych składowanych w systemie KMD2 po stronie użytkownika, realizowane przez odpowiedni interfejs systemu KMD2 lub urządzenie kopiująco-szyfrujące
 • Elementy SLA, tj. definiowania i kontroli oraz wymuszania jakości usług.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 2011 r.
Data zakończenia projektu: 2013 r.
Finansowanie: NCBiR (nr NR02-0025-10/2011)

Strona internetowa projektu