Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

EuroCC

STATUS: ZAKOŃCZONY

National Competence Centres in the framework of EuroHPC – Narodowe Centra Kompetencji EuroHPC był projektem wspierającym EuroHPC, czyli wspólne przedsięwzięcie 33 krajów europejskich i Komisji Europejskiej w zakresie obliczeń wielkoskalowych (EuroHPC JU).
Celem tej inicjatywy były poprawa i wyrównanie w Europie poziomu możliwości wykonywania zaawansowanych obliczeń (High Performance Computing) na potrzeby nauki, przemysłu i administracji publicznej. Miał temu służyć budowany ekosystem HPC. W jego skład wchodzi eksaskalowa infrastruktura obliczeniowa oraz system wsparcia w zakresie specjalistycznej wiedzy, umiejętności i doświadczenia.

Głównym celem EUROCC było tworzenie Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC w każdym z państw uczestniczących w projekcie. Są to ośrodki skupiające potencjał wszystkich centrów superkomputerowych z danego kraju i pośredniczące w udostępnianiu ich usług odbiorcom z uczelni i instytucji naukowych, sektora przemysłowego i administracji publicznej. Za pośrednictwem NCK naukowcy, przedsiębiorcy lub urzędnicy będą mogli korzystać z zasobów obliczeniowych oraz umiejętności specjalistów z krajowych i euroejskich centrów HPC.

Możliwość wykonywania wysokowydajnych obliczeń jest obecnie kluczowa nie tylko dla rozwoju nauki, ale także dla rozwoju wielu gałęzi przemysłu. Narodowe Centra Kompetencji powstały po to, żeby zapewnić wszystkim prowadzącym badania możliwość korzystania z komputerów dużej mocy. Ich celem jest również zniwelowanie różnic i zapełnienie luk w dostępie do nowoczesnych technologii i do specjalistycznej wiedzy oraz szkoleń z zakresu wysokowydajnych obliczeń, sztucznej inteligencji czy przetwarzania dużych zbiorów danych.

Do zadań Narodowych Centrów Kompetencji EuroHPC należy rozwój potencjału centrów HPC z danego kraju poprzez dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami, wymianę doświadczeń oraz udostępnianie usług, szkoleń, zasobów HPC ośrodkom naukowym, sektorowi przemysłowemu (przede wszystkim MŚP, ale też startupom i dużym firmom) oraz administracji publicznej.

Narodowe Centra Kompetencji pełnią rolę eksperckich ośrodków kontaktowych, dzięki czemu użytkownicy / klienci / partnerzy biznesowi (naukowcy, przedsiębiorcy, urzędnicy):
  • łatwiej odnajdują interesującą ich usługę z obszaru HPC+ (HPC, HPDA, AI, Big Data, NLP, Data Analytics), w którymś z krajowych lub zagranicznych centrów superkomputerowych;
  • mają dostęp do zasobów HPC oraz do najnowszych technologii i narzędzi, które będą mogli bezpłatnie testować i które będą dostosowywane do ich potrzeb;
  • zyskali fachowe wsparcie i pomoc techniczną przy wdrażaniu i użytkowaniu nowoczesnych aplikacji oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa;
  • otrzymali bogatą i różnorodną ofertę szkoleniową (konferencje, seminaria, warsztaty, kursy online, w tym dedykowane konkretnym grupom odbiorców i organizowane po zgłoszeniu przez nie zapotrzebowania; prowadzone przez polskich i zagranicznych ekspertów) oraz materiały edukacyjne (pokazy, instruktaże, tutoriale, gromadzone na portalu internetowym NCK, uwzględniające poziom wiedzy i umiejętności odbiorców – od poczatkujących po wysoce zaawansowanych).
W Polsce projekt EUROCC był realizowany przez konsorcjum w składzie:
  • Akademia Górniczo-Hutnicza Akademickie Centrum Komputerowe Cyfronet AGH w Krakowie (lider)
  • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego
  • Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk – Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • Politechnika Gdańska – Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Centrum Informatyczne Świerk
  • Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2020 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2022 r.
Finansowanie: HORYZONT 2020 oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu EUROHPC JU
Partnerzy szkolenia