Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLGrid Plus

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PLGrid Plus (Dziedzinowo zorientowane usługi i zasoby infrastruktury PL-Grid dla wspomagania Polskiej Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej – PLGrid PLUS) jest kontynuacją projektu PL-Grid. Jego głównym celem było umożliwienie polskim środowiskom naukowym szerokiej współpracy o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie działalności w obszarze e-Science.
Najważniejszym zadaniem projektu było przygotowanie specyficznych środowisk obliczeniowych, w tym usług i rozbudowanej infrastruktury wraz z oprogramowaniem oraz dostosowanie ich do potrzeb różnych grup naukowców. Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Został zrealizowany przez Konsorcjum PL-Grid, a był koordynowany przez ACK CYFRONET AGH.

WCSS koordynowało zadanie rozbudowy infrastruktury sprzętowej i było zaangażowane w działania operacyjne, zabezpieczanie infrastruktury, opracowanie i wytworzenie rozwiązań dla gridu dziedzinowego „Nanotechnologie”, szkolenie i wsparcie użytkowników oraz poszerzanie oferty aplikacyjnej.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 października 2011 r.
Data zakończenia projektu: 20 września 2014 r.
Finansowanie: MNiSW (EFRR, POIG.02.03.00-00-096/10)

Strona internetowa projektu

Infrastruktura PL-Grid

Portal Użytkownika