Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLGrid NG

STATUS: ZAKOŃCZONY

Projekt PLGrid NG (Dziedzinowe Usługi Nowej Generacji w Infrastrukturze PL-Grid dla Polskiej Nauki) to kontynuacja projektu PL-Grid i PLGrid PLUS. Jego głównym celem było opracowanie i wdrożenie dedykowanych dziedzinowych usług obliczeniowych dla szeregu dyscyplin naukowych, uznanych za priorytetowe w Krajowym Programie Badań.
Nowe usługi stanowią istotne rozszerzenie Infrastruktury PL-Grid budowanej w Polsce od 2008 roku.

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Został zrealizowany przez Konsorcjum PL-Grid, a koordynowany przez ACK CYFRONET AGH.

WCSS koordynowało zadanie rozbudowy infrastruktury sprzętowej i było zaangażowane w działania operacyjne, zabezpieczanie infrastruktury, szkolenie i wsparcie użytkowników, poszerzanie oferty aplikacyjnej oraz opracowanie i wytworzenie rozwiązań dla platform dziedzinowych:
  • Complex Networks
  • Geoinformatyka
  • Hydrologia
  • Meteorologia.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2014 r.
Data zakończenia projektu: 31 grudnia 2015 r.
Finansowanie: EFRR, POIG.02.03.00-12-138/13

Strona informacyjna projektu

Infrastruktura PL-Grid

Portal Użytkownika