Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLATON U3 – Usługi kampusowe

STATUS: ZAKOŃCZONY

W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON – Etap I: Kontener usług wspólnych Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe współuczestniczyła w realizacji Usług kampusowych dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).
Usługi kampusowe zbudowane są w oparciu o innowacyjną strukturę obliczeniowo-usługową o zasięgu ogólnokrajowym, dostarczającą aplikacje na żądanie. Infrastruktura jest zdolna zapewnić szerokiemu gronu użytkowników ze środowisk akademickich i badawczych elastyczny, skalowalny dostęp do specyficznych aplikacji, zarówno w systemie MS Windows, jak i Linux, z uwzględnieniem potrzeb określonych grup zawodowych w tych środowiskach. Oferta usług kampusowych obejmuje:
  • zdalną pracę z aplikacjami interakcyjnymi (graficznymi) w środowisku MS Windows (np. Matlab/Simulink, ANSYS, narzędzia graficzne AutoCad, Corel)
  • uruchamianie na żądanie maszyn wirtualnych (z systemem MS Windows lub Linux) stanowiących dedykowane środowisko pracy dla aplikacji użytkownika, np. naukowca, programisty czy grafika
  • możliwość zestawienia wirtualnego mini-klastra na potrzeby danego użytkownika, np. laboratorium dla grupy studentów lub naukowców korzystających z określonych aplikacji.
Usługi kampusowe realizowane są przez 20 jednostek MAN i KDM, w których umieszczone zostały klastry lokalne połączone siecią PIONIER.

W WCSS usługi kampusowe wdrożone zostały na klastrze kampusowym. Osoby chcące skorzystać z usługi, powinny zarejestrować się w portalu użytkownika. Usługi dostępne są z poziomu portalu.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2008 r.
Data zakończenia projektu: 25 lipca 2012 r.
Finansowanie: UE, MNiSW (Projekt nr: POIG.02.03.00-00-028/0), środki własne