Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLATON U2 – Usługi eduroam

STATUS: ZAKOŃCZONY

W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe współuczestniczyła w realizacji Usługi eduroam dla użytkowników sieci PIONIER.
Projekt poszerzył wdrożenie w ośrodkach MAN w Polsce rozwiązań eduroam (ang. educational roaming) opracowanych w ramach inicjatywy rozpoczętej w 2003 r. przez TERENA Task Force on Mobility (TF-Mobility). Eduroam to prosty i bezpieczny roaming osób ze środowiska nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, realizowany poprzez uruchomione we wszystkich sieciach MAN i centrach KDM wzorcowe bezpieczne systemy dostępu do sieci bezprzewodowych.

Skorzystanie z sieci w obcej dla danego użytkownika lokalizacji (wizyta w innej instytucji włączonej do systemu) odbywa się bez angażowania lokalnego administratora sieci.

WCSS służy pomocą we wdrażaniu rozwiązań eduroam we Wrocławiu. Listę punktów dostępowych w instytucjach wrocławskich można znaleźć na stronie eduroam.pl. Znajdują się tam także informacje dla osób chcących skorzystać z tej usługi.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 lipca 2008 r.
Data zakończenia: 25 lipca 2012 r.

Strona internetowa projektu

platon.pionier.net.pl/online/eduroam.php

Strona polskiej inicjatywy eduroam: eduroam.pl

Strona międzynarodowa eduroam: eduroam.org
Deklaracja korzystania z usługi
Regulamin eduroam