Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLATON 4 – Usługi powszechnej archiwizacji

STATUS: ZAKOŃCZONY

W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych Politechnika Wrocławska – Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe współuczestniczyła w realizacji Usług powszechnej archiwizacji dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).
Usługi powszechnej archiwizacji udostępniają w skali kraju funkcjonalności zdalnej archiwizacji i backupu danych w oparciu o ogólnopolską akademicką sieć naukową PIONIER. Usługa zwiększająca ochronę danych w czasie rzeczywistym jest jednym z elementów koniecznych do zwiększenia niezawodności funkcjonowania każdej jednostki, a skierowana została do środowiska akademickiego, w tym uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych oraz szpitali zależnych od uniwersytetów oraz akademii medycznych.
Deklaracja korzystania z usługi
Regulamin Powszechnej Archiwizacji