Logo WCSS

Wrocławskie Centrum
Sieciowo-Superkomputerowe

PLATON U5 – Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD

STATUS: ZAKOŃCZONY

W ramach projektu Platforma Obsługi Nauki PLATON - Etap I: Kontener usług wspólnych Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe współuczestniczyło w realizacji Usług naukowej interaktywnej telewizji HD dla użytkowników sieci PIONIER (głównie jednostki naukowo-badawcze oraz edukacyjne).
Usługi naukowej interaktywnej telewizji HD to udostępnienie środowisku naukowemu krajowej platformy dystrybucji naukowej interaktywnej telewizji HD i świadczenie w sieci PIONIER usług opartych o treści cyfrowe o wysokiej rozdzielczości dla edukacji, popularyzacji nauki i telemedycyny.
Regulamin Naukowej Interaktywnej Telewizji HD