WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

AZON

STATUS: COMPLETED

Project AZON – Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl aimed to improve accessibility, quality and reusability of scientific resources. The most important task of the project was to make science resources digitally available in an open way that meets the accessibility criteria of WCAG2.0 and 5*Open Data.
The project was carried out by the Wrocław University of Science and Technology with partners: Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw Medical University, Wroclaw University of Health and Sport Sciences and Warsaw Systems Research Institute of the Polish Academy of Sciences. The main objectives of the project are:
  • easing access to the scientific resources gathered in the research units that are implementing the project
  • making resources available to blind, visually impaired and deaf persons through the use of, i.a., transcription, speech synthesis, sign language readers, subtitles, etc.
  • increasing the number of people using scientific resources by making high quality data available free of charge in digital form
  • increasing the quantity and quality of scientific resources made available online by digitalising non-digital resources
  • making it easier for users to reuse scientific resources by tagging them with metadata and providing appropriately documented interfaces for developers.
WCSS carried out the tasks of the WUST in cooperation with the Centre for Knowledge and Information (CWiNT) of Wroclaw University of Science and Technology and coordinated:

Task 1: Preparation of the Atlas of Open Science Resources (AZON) information system. Opis działań: przygotowanie i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa komponentów, przygotowanie procedur i organizacja pracy operacyjnego wsparcia użytkowników oraz budowy systemu, przetestowanie i integracja powstających rozwiązań z narzędziami i zewnętrznymi systemami stanowiącymi np. źródła danych.

Zadanie 2: Opracowanie rekomendacji i narzędzi AZON, zwiększających dostępność zasobów nauki. Opis działań: badanie ergonomii interfejsów systemu AZON, weryfikacja i przygotowanie rekomendacji w zakresie dostosowywania składowych systemu do wymogów WCAG 2.0, opracowanie rozwiązań pozwalających na wdrożenie „5 Star Open Data”, wzbogacenie zasobów audio/wideo o warstwę tekstową, pozwalającą na objęcie ich automatycznymi analizami i wyszukiwaniem, wdrożenie i rozszerzenie narzędzi do automatycznej transkrypcji mowy, opracowanie zbioru materiałów dla osób niepełnosprawnych.

Łącznie w projekcie było osiem zadań realizowanych w jednostkach Politechniki Wrocławskiej oraz partnerów.

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2016 r.
Data zakończenia projektu: 31 sierpnia 2019 r.
Finansowanie: Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC.02.03.01-00-0010/16-00)

Strona internetowa projektu