WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

Wrocław Academic Computer Network

The WASK network connects all Wrocław universities, research institutes, schools, public administration offices and hospitals, ensuring access to the Polish PIONIER network and to the European GÉANT2 network, as well as to the Internet.

PARAMETERS OF THE WASK INFRASTRUCTURE:

23 number of nodes
140+ kilometers of optic fiber
100+ number of clients
40+ kilometers of own underground IT lines
The nodes are situated in the buildings of both Wrocław universities and cooperating institutions. The core of the network consists of operator-class devices from such manufacturers as Alcatel-Lucent and Juniper Networks. These are devices with 10G-100G interfaces and with MPLS support. In 2006, the network in Legnica was connected to WASK. In 2007, a WASK node was installed in Polkowice, and in 2008 in Lubin.

Our network has 3 main points of connection with the Pionier network, ensuring high redundancy and continuous service.

WASK provides approximately 250 independent, dedicated network services for approximately 100 customers. Currently, our network has connection points with Orange, Netia, Exatel, TK TELEKOM and Korbank networks, and also has connections at the premises of operators such as EXATEL, TK TELEKOM (Netia) and Orange.

WCSS supervises the operation of the network using the OpenNMS system, launched in 2009, as well as dedicated systems provided by manufacturers of selected infrastructure elements.

Regulations of the Wroclaw Academic Computer Networks

Regulamin Wrocławskiej Akademickiej Sieci Komputerowej

Wrocławska Akademicka Sieć Komputerowa, zwana dalej WASK, jest miejską siecią szkieletową, umożliwiającą podłączenie jednej lub wielu sieci lokalnych abonenta celem zapewnienia dostępu do krajowych i światowych serwerów usług internetowych i komputerów dużej mocy..

Dostęp do krajowych i światowych zasobów internetowych z WASK jest organizowany przez sieci rozległe innych operatorów (PCSS, Level 3).

Operatorem WASK jest Politechnika Wrocławska (Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe - WCSS) na podstawie zgłoszenia do Urzędu Regulacji Telekomunikacji.

WCSS poprzez WASK świadczy usługi głównie instytucjom ze środowisk naukowych, badawczych i akademickich.

Abonentem WASK jest instytucja, która z Politechniką Wrocławską (z WCSS) podpisała umowę abonencką.

Łącze abonenckie uważa się za sprawne, jeżeli dostępny jest najbliższy ruter sieci WASK lub jest przepływ pakietów w kierunku abonenta.

Podstawowym elementem WASK jest węzeł - miejsce dołączenia lokalnych sieci abonentów. W skład węzła wchodzą:
przyłącza światłowodowe;
przełącznica światłowodowa;
urządzenia aktywne (rutery, przełączniki typu Ethernet itp.), przez które dołączane są sieci lokalne abonentów;
urządzenia do podtrzymania zasilania (UPS).

Węzeł sieci może być zlokalizowany w pomieszczeniach niebędących własnością Politechniki Wrocławskiej poprzez zawarcie odpowiedniej umowy na dzierżawę. Właściciel pomieszczeń powinien uniemożliwić dostęp do węzła osobom nieuprawnionym, natomiast zapewnić dostęp (w każdej chwili) uprawnionym pracownikom WCSS.

WCSS jako operator WASK wyznacza jej administratorów.

Pule adresów IP przydzielone i wykorzystywane w WASK, stanowią jej wspólne dobro. Są one niepodzielne i żaden ich fragment nie może zostać zbyty w żadnej formie stronie trzeciej. Adresy te mogą być wykorzystywane przez Abonentów tylko w ramach umowy z Politechniką Wrocławską, w trakcie jej obowiązywania.

Do głównych zadań administratorów WASK należy:
prowadzenie nadzoru nad eksploatacją sieci światłowodowej i urządzeń aktywnych;
podłączanie nowych abonentów do WASK i konfiguracja urządzeń aktywnych;
monitorowanie pracy sieci w ustalonych terminach w dni robocze i w święta; przydział adresów; rejestracja domen abonentów WASK i prowadzenie serwerów nazw domenowych;
zarządzanie serwerami usług internetowych, takich jak: serwery pocztowe, serwery ftp, WWW, Netnews, LDAP, IRC;
stała troska o bezpieczeństwo sieci i zabezpieczanie jej przed nieautoryzowanym dostępem do urządzeń aktywnych, serwerów zasobów i komputerów dużej mocy.
Do obowiązków administratora sieci lokalnej włączonej do sieci WASK należy:
współpraca z administratorami WASK w celu zapewnienia autoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej;
rejestracja wszystkich komputerów sieci lokalnej w przydzielonej domenie adresowej i prowadzenie serwera nazw domenowych sieci lokalnej, jeżeli nie jest on prowadzony przez WCSS;
podejmowanie działań zapewniających bezpieczeństwo sieci i eliminujących nieuprawniony dostęp do niej;
informowanie administratorów WASK o wszystkich przypadkach nieuprawnionego dostępu do sieci lokalnej i zabezpieczenie dowodów takiego dostępu.
Administratorzy WASK mogą powiadomić właściciela sieci lokalnej o nieprawidłowości jej wykorzystania oraz w uzasadnionych przypadkach zebrać tego dowody.
Administratorzy WASK mogą czasowo odłączyć od sieci miejskiej całą sieć lokalną lub poszczególne jej komputery, jeśli: sieć lokalna nie ma administratora;
w sieci są prowadzone działania niezgodne z obowiązującym prawem (np. hackerstwo, blokowanie pracy sieci lub jej poszczególnych usług, dystrybucja nielegalnych treści itp.);
komputery w sieci są niewłaściwie skonfigurowane (umożliwiąjac np. wysyłanie błędnych adresów źródłowych, próby aktualizacji stref DNS na serwerach WASK, wysyłanie spamów itp.);
zasoby sieci są udostępniane osobom lub instytucjom trzecim bez uzgodnień z WCSS;
zarejestrowano komputery sieci lokalnej bez uzgodnień z WCSS w innej domenie adresowej niż jej przydzielono.
Prowadzenie serwisu nazw domenowych sieci lokalnych, nie włączonych do WASK, wymaga zgody administratora WCSS.

Regulations for the provision of telecommunications services