WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

RE-ELECTRO 4LIFE

STATUS: CURRENT

Celem głównym projektu RE-ELECTRO 4 LIFE jest wdrożenie modelu biznesowego RE-USE opartego o gospodarkę o obiegu zamkniętym w celu ponownego użycia odzyskanych części z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na przykładzie zdemontowanych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych. Wprowadzenie na rynek części zamiennych do urządzeń będzie skutkowało przedłużeniem życia istniejących już urządzeń, co ograniczy produkcję odpadów oraz konieczność zakupu nowych urządzeń.
Cele szczegółowe:
  • wzrost liczby dostępnych na rynku części zamiennych;
  • stworzenie prototypów do diagnostyki elementów urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;
  • wdrożenie sieci dystrybucji produktów;
  • rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów;
  • wzrost świadomości ekologicznej w temacie gospodarki o obiegu zamkniętym, second life i reuse wśród interesariuszy projektu.
Konsorcjum projektu:

PODSUMOWANIE

Data rozpoczęcia projektu: 1 września 2023 r.
Data zakończenia projektu: 28 lutego 2026 r.
Budżet: całość 3 642 376 €, 60% finansowania z UE  2 185 425 €