WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Coraz bliżej do europejskich obliczeń kwantowych

JW - July 7, 2023
W ramach inicjatywy EuroHPC podpisano umowy na hosting sześciu komputerów kwantowych.
Tablica informacyjna z logo projektu EuroHPC i tekstem: The EuroHPC JU has selected six sities across the European Union to host and operate the first EuroHPC quantum computers in: Czechia, France, Germany, Italy, Poland, Spain.
Zostaną one włączone do istniejącej infrastruktury centrów obliczeniowych, które zostały wybrane do tego celu. Komputery zostaną zainstalowane w Czechach (Lumi-Q), Francji (EuroQCS-France), Hiszpanii (EuroQCS-Spain), Niemczech (Euro-Q-Exa),  Polsce (EuroQCS-Poland) i we Włoszech (EuroQCS-Italy). Wybór lokalizacji został dokonany tak, by zapewnić różnorodność architektur i technologii, które mają obsługiwać nowe maszyny obliczeniowe. Przedsięwzięcie pozwoli zapewnić europejskim naukowcom konkurencyjność w tak nowatorskim obszarze, jakim są obliczenia kwantowe.

Systemy kwantowe będą udostępnione przede wszystkim do celów badawczo-rozwojowych, zarówno dla społeczności naukowej, jak i dla przedstawicieli przemysłu i sektora publicznego. Obecnie istnieje wiele zadań obliczeniowych, których wykonywanie na klasycznych superkomputerach jest utrudnione ze względu na ograniczone parametry infrastruktury. Obliczenia kwantowe otworzą nowe możliwości badawcze w zasadzie we wszystkich dziedzinach. Są też szczególnie przydatne we wszelkiego rodzaju procesach optymalizacyjnych.

Zakup komputerów kwantowych, z  których będą mogli korzystać również polscy naukowcy, jest współfinansowany przez EuroHPC JU. Pozostałe kwoty to wkłady członków poszczególnych konsorcjów.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.

OTHER NEWS