WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Dostęp do zasobów superkomputera LUMI

JW - June 12, 2023
Ruszył regularny konkurs na granty obliczeniowe dla naukowców z Polski realizowane na superkomputerze LUMI.
Napis LUMI na tle o symbolice powiązanej z komputerem LUMI
Komputer LUMI jest jedną z maszyn obliczeniowych udostępnionych w ramach projektu EuroHPC. W ostatnim rankingu Top500 (najszybszych komputerów świata) uzyskał trzecią pozycję - oferuje szybkość obliczeniową rzędu 552 PetaFlop/s (552 *1015 operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę).

Konkurs, obejmujący zasoby CPU i GPU superkomputera LUMI, został ogłoszony przez ACK Cyfronet AGH. Wnioski są przyjmowane w terminie od 6 czerwca do 5 lipca 2023 r. Można je składać za pośrednictwem portalu PLGrid, na stronie: https://grants.plgrid.pl/, w zakładce Granty/Grant LUMI. Do zgłoszenia koniecznie jest posiadanie konta i aktywnej afiliacji w portalu. Aplikacje przyjmowane są wyłącznie w języku angielskim.

Maksymalne wartości metryk wnioskowanych zasobów:
  • CPU - 20 000 000 CPUh
  • GPU - 1 000 000 GPUh
  • Storage - 10 000 000 TBh
Wyniki naboru zostaną ogłoszone 4 sierpnia 2023 r., a dostęp do zasobów superkomputera będzie możliwy od 15 sierpnia. Ocena wniosków odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i naukowe, z uwzględnieniem zasad wyszczególnionych w regulaminie konkursu oraz dokumencie określającym procedury przydzielania czasu obliczeniowego na superkomputerze LUMI dla naukowców z Polski.

Szczegółowe informacje na temat konkursu i kryteriów kwalifikacyjnych znajdują się tutaj.

Zapraszamy
do aplikowania o dostęp do jednej z najszybszych maszyn obliczeniowych na świecie!

OTHER NEWS