WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Zapraszamy na konferencję projektu EuroHPC

JW - Nov. 2, 2023
W dniach 7-8 grudnia 2023 roku odbędzie się konferencja podsumowująca trzyletnią realizację projektu Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL.
Logo projektu EuroHPC na tle miasta nocą i informacja o konferencji o treści: Konferencja projektu EuroHPC. 7-8 grudnia 2023, Kraków.
W ramach działań projektowych, w których udział bierze m. in. przez WCSS, budowana jest specjalistyczna infrastruktura przeznaczona do obliczeń wielkoskalowych, umożliwiająca podejmowanie nowych wyzwań badawczych istotnych dla zaspokajania potrzeb społeczeństwa, środowiska naukowego i gospodarki.

Podczas konferencji zostaną przedstawione osiągnięcia wypracowane w ramach poszczególnych zadań oraz ogólne rezultaty projektu. Przewidziano też prezentację wytworzonych zasobów sprzętowych (superkomputery i akceleratory) oraz niematerialnych (procedury, oprogramowanie), a także zasobów kwantowych udostępnionych dzięki projektowi.
Omówone będą też możliwości wykorzystania zbudowanej infrastruktury na potrzeby nauki i gospodarki. Przedstawione zostaną również infrastruktura LUMI oraz LUMI-Q oraz ich integracja z infrastrukturą EuroHPC PL.  Swoje prelekcje będą mieli również przedstawicie WCSS, z-ca dyrektora Mateusz Tykierko oraz Mariusz Uchroński - kierownik Zespołu Utrzymania Projektów. Ostatnim punktem programu będą prezentacje dostawców technologii wykorzystanych w projekcie.

Superkomputery o wydajności liczonej w eksaflopsach, czyli w trylionach operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę, dzięki realizacji zadań w projekcie, stają się teraźniejszością. Na platformach eksaskalowych można uruchamiać operacje, które były niemożliwe do realizacji na komputerach petaskalowych, na przykład zaawansowane modelowanie 3D i symulacje. Rozwój obliczeń eksaskalowych otwiera szereg rozwiązań, które będą miały wpływ na wiele aspektów rzeczywistości, bo na niespotykaną dotąd skalę analizują dane, które bez użycia tego rodzaju superkomputerów nigdy nie mogłyby być poddane analizie.

Konferecja odbędzie się w Sali Wystawowej Auditorium Maximum UJ w Krakowie. Rejestracja jest możliwa na stronie: https://events.plgrid.pl/event/40/registrations/33/.

Więcej informacji oraz harmonogram wydarzenia znajduje się tutaj.

Ze szczegółowymi danymi o projekcie EuroHPC PL można zapoznać się na stronie: https://www.wcss.pl/projekty/55/eurohpc-pl/.

Zapraszamy!

OTHER NEWS