WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Możliwość realizowania obliczeń na superkomputerze LUMI

JW - Oct. 11, 2023
Kolejny raz zasoby CPU i GPU superkomputera LUMI są dostępne dla polskich naukowców. Ruszył konkurs na granty obliczeniowe, które pozwolą na dostęp do jednej z najszybszych maszyn obliczeniowych na świecie.
Biały wilk na tle osnieżonej infrastruktury obliczeniowej i napis LUMI.
Przydział grantów na LUMI realizowany jest za pośrednictwem Portalu PLGrid. Do zgłoszenia wniosku wymagane jest posiadanie konta i aktywnej afiliacji pracownika jednostki naukowej w Portalu PLGrid. Ocena i wyłonienie najlepszych wniosków odbędzie się w oparciu o kryteria formalne, techniczne i naukowe, zgodnie z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem www.cyfronet.pl/lumi oraz zapisami "Procedury przydzielania czasu obliczeniowego na superkomputerze LUMI dla naukowców z Polski" (https://www.cyfronet.krakow.pl/zalacznik/8149).

By wziąć udział w konkursie, do 31 października 2023 roku należy wypełnić formularz wniosku, który znajduje się na stronie https://grants.plgrid.pl/. Zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w języku angielskim.

Organizatorem konkursu jest ACK Cyfronet AGH. Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć tutaj.

Zapraszamy!

OTHER NEWS