WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Nabór wniosków - EuroHPC JU Development Access 2024

JW - Dec. 11, 2023
Celem konkursu Development Access jest wsparcie badawcze w zakresie rozwoju, testowania i optymalizacji aplikacji tworzonych pod kątem wykorzystania ich w infrastrukturze HPC udostępnionej w ramach EuroHPC JU.
Logo EuroHPC Joint Undertaking
W konkursie do dyspozycji są niewielkie ilość godzin czasu obliczeniowego na systemach EuroHPC Pre-exascale i Petascale - wystarczające, żeby zapoznać się z prowadzeniem obliczeń z wykorzystaniem superkomputerów i docelowo je rozwijać w ramach ścieżek Extreme Scale lub Regular Access, uruchamianych w odrębnych naborach. 

Działania w ramach EuroHPC Development Access są przeznaczone dla projektów koncentrujących się na rozwoju oraz optymalizacji kodu i algorytmów, w tym również aplikacji AI. O zasoby obliczeniowe mogą się ubiegać badacze ze środowisk akademickich lub przemysłowych. Alokacja jest przyznawana na 1 rok, z możliwością dwukrotnego jej przedłużenia.

W obecnym naborze dostępne są systemy: LEONARDO, LUMI, DISCOVERER, MELUXINA, KAROLINA i VEGA. Maksymalny czas oczekiwania na dostęp do zasobów wynosi 2-3 tygodnie. Szczegółowe informacje na temat ilości węzłów obliczeniowych dla każdej z maszyn znajdują się tutaj: https://eurohpc-ju.europa.eu/eurohpc-ju-call-proposals-development-access-2024_en.

By złożyć swoją aplikację, należy do 1 stycznia 2024 r. wypełnić formularz znajdujący się na stronie: https://pracecalls.eu/. Następne nabory będą ogłaszane regularnie w kolejnych miesiącach.

Zapraszamy!

OTHER NEWS