WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

PIONIER e-Infrastructure Summit 2023

JW - Sept. 13, 2023
12 września 2023 r. odbyła się konferencja ekosystemu Polskiego Internetu Optycznego z okazji 20-lecia Konsorcjum PIONIER.
Logo konferencji konsorcjum PIONIER.
Wydarzenie uświetniło dorobek dwóch dekad sieci PIONIER, a jednocześnie pokazało wyzwania stojące przed członkami Konsorcjum, w tym WCSS, w obliczu aktualnych inwestycji projektowych, rozwoju nowych technologii i zmieniającej się geopolityki.

Konferencję rozpoczęło okolicznościowe otwarte posiedzenie Rady Konsorcjum PIONIER i Klubu PIONIER. Sesje plenarne spotkania dotyczyły tematów rozwoju e-infrastruktury cyfrowej i jej oferty dla nauki, scenariuszy dziedzinowego wykorzystania potencjału sieci PIONIER oraz systemów przechowywania danych i dostępu do nich. Była to też okazja do zaprezentowania projektów PIONIER i aktualnych inwestycji Miejskich Sieci Komputerowych.

W ramach bloku Przechowywanie danych i dostęp do nich w bezpiecznej i uniwersalnej infrastrukturze PIONIERa swoją prelekcję pt. "Platforma zasobynauki.pl – wyzwania w udostępnieniu danych" przedstawili z-cy dyrektora WCSS - Agnieszka Kwiecień i Mateusz Tykierko.

Konferencja odbyła się w Poznańskim Centrum Sieciowo-Superkomputerowym, w przeddzień obchodów 30-lecia jednostki.

Polski Internet Optyczny jest ważnym elementem międzynarodowej e-infrastruktury badawczej, sieciowej i obliczeniowej. Ekosystem sieciowy PIONIER rozwija się w kierunku terabitowych przepustowości, oferując usługi wspierające cyfrowe innowacje. Jest to istotny element otwartej nauki, rozwijanej w Unii Europejskiej w ramach inicjatywy EOSC (European Open Science Cloud).

Więcej informacji o konferencji, jak i o samej sieci PIONIER można znaleźć na stronie: https://pionier.net.pl/.

OTHER NEWS