WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Nabór wniosków: EuroHPC Extreme Scale Access

JW - Sept. 20, 2023
Do 28 września można składać aplikacje w konkursie o dostęp do zasobów obliczeniowych w ramach projektu EuroHPC.
Logo projektu EuroHPC.
Zaproszenie jest otwarte dla przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki, przemysłu i sektora publiczego, którzy mają potrzebę wykorzystania dużych przydziałów czasu obliczeniowego na maszynach dostępnych w ramach projektu, a ich badania mają duży potencjał innowacyjności oraz przewidywaną wysoką zyskowność.

W konkursie dostępne są trzy scieżki naboru wniosków:
  • Scientific Access - przeznaczona dla środowisk akademickich i publicznych instytutów badawczych (75 % zasobów),
  • Industry Access - główny wnioskodawca musi być przedstawicielem przemysłu (20 % zasobów),
  • Public Administration Access - dedykowana sektorowi publicznemu (5 % zasobów).
Systemy dostępne w ramach naboru to:
Alokacje będą przyznawane na jeden rok, z możliwością przedłużenia na dwa lata (po akceptacji raportu z pierwszego okresu). Formularz rekrutacyjny znajduje się na stronie: https://pracecalls.eu/

Więcej informacji o konkursie można znaleźć tutaj: https://prace-ri.eu/call/eurohpc-extreme-scale-access-2023-09-28/

Zapraszamy!

OTHER NEWS