WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Mateusz Tykierko w gronie doradców EuroHPC JU

AAG - April 12, 2022
Dr inż. Mateusz Tykierko, zastępca dyrektora WCSS, został wybrany do The Research and Innovation Advisory Group (RIAG), 12-osobowej grupy doradczej ds. badań i innowacji, działającej przy EuroHPC Join Undertaking.
Eksperci RIAG wybierani są spośród osób zgłaszanych przez państwa członkowskie, Komisję Europejską oraz prywatnych członków. Dr. Tykierko do RIAG zgłosiła Polska.
Zdjęcie przedstawiające dr inż. Mateusza Tykierko
Mateusz Tykierko jest specjalistą z zakresu technologii obliczeniowych i przetwarzania danych, doktorem nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka oraz nauczycielem akademickim. Z Politechniką Wrocławską związany od 1997 r. Jest też wiceprezesem Polskiej Chmury, organizacji zrzeszającej firmy prowadzące ośrodki zajmujące się przetwarzaniem danych w Polsce oraz członkiem Rady ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji. Kierownik i koordynator krajowych oraz międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych w zakresie infrastruktury i rozwiązań informatycznych dla środowiska naukowego i gospodarki.

RIAG opracowuje i aktualizuje program badań strategicznych i innowacji w zakresie rozwoju technologii i kluczowych kompetencji w dziedzinie obliczeń wielkoskalowych. Celem tych działań jest m.in. budowa światowej klasy superkomputerów oraz stworzenie sieci punktów kontaktowych i eksperckich na terenie Unii Europejskiej po to, by zwiększyć konkurencyjność europejskiego rynku.

OTHER NEWS