WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Dziesięć lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce

JW - Aug. 16, 2023
W dniach 25 -27 września 2023 r. na Politechnice Wrocławskiej odbędzie się jubileuszowa konferencja pt. "Dziesięć lat otwartej infrastruktury naukowej CLARIN w Polsce".
Logo projektu CLARIN.
Tematyka konferencji obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie maszynowego przetwarzania języka oraz sztucznej inteligencji (AI) w naukach humanistycznych i społecznych. Jest skierowana do wszystkich przedstawicieli świata nauki, dydaktyków, studentów, doktorantów, przedsiębiorców, pracowników NGO, urzędników i dziennikarzy, którzy interesują się technologiami przetwarzania języka, sztuczną inteligencją oraz rozwojem cyfrowych nauk humanistycznych i społecznych.

Ramowy program konferencji:
  • 1. dzień: prelekcje wygłoszone przez twórców infrastruktury (w tym kadry WCSS) oraz przedstawicieli Partnerów z niej korzystających.
  • 2. i 3. dzień: jesienna edycja warsztatów, poświęcona przede wszystkim Słowosieci – polskiemu relacyjnemu słownikowi semantycznemu, który w tym roku obchodzi osiemnastolecie istnienia. Wydarzeniem towarzyszącym warsztatom będzie śniadanie biznesowe skoncentrowane wokół tematyki leksykalnych baz danych oraz tłumaczenia maszynowego.
Wszystkie prelekcje, warsztaty i spotkania odbędą się na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej.

By wziąć udział w wydarzeniu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. W razie wyczerpania puli przewidziano weryfikację zgłoszeń na podstawie informacji znajdujących się w formularzu rejestracyjnym. Pod uwagę brane będą m.in. zainteresowania naukowe, reprezentowana dyscyplina, charakter prowadzonych badań i potencjał wykorzystania w nich narzędzi przetwarzania języka. Istotnym czynnikiem kwalifikacyjnym będzie zachowanie różnorodności dyscyplin reprezentowanych przez uczestników.

Szczegółowa agenda konferencji znajduje się na stronie: https://konferencja.clarin-pl.eu/.

Więcej informacji na temat infrastruktury CLARIN, rozwijanej przy współudziale WCSS, można znaleźć tutaj: https://www.wcss.pl/projekty/54/clarin/ oraz tutaj: https://www.wcss.pl/projekty/6/dariahlab/.

Zapraszamy!

OTHER NEWS