WCSS logo

Wrocław Centre for
Networking and Supercomputing

News

Konferencja DATACOMP 2023

JW - Aug. 17, 2023
W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w drugiej edycji krajowej naukowej konferencji użytkowników infrastruktury badawczej PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMD pt. "DataComp - AI, HPC and Big Data Analysis for Grand Challenges".
Logo konferencji DATACOMP 2023 .
Konferencja odbędzie się w dniach 19 - 20 września 2023 r. w Gdańsku. Jej tematyka poświęcona jest obszarom badawczym, których założenia wymagają wykorzystania nowoczesnych usług i infrastruktur badawczych IT, w tym:
  • zastosowania infrastruktury o dużej mocy obliczeniowej,
  • metod sztucznej inteligencji (AI),
  • rozwiązań chmurowych,
  • narzędzi analizy dużych ilości danych (Big Data).
Główne cele wydarzenia to:
  • prezentacja osiągnięć naukowych realizowanych na infrastrukturze badawczej PRACE-LAB, PRACE-LAB2 oraz KMD w ramach naukowych grantów obliczeniowych,
  • wymiana doświadczeń związanych z wykorzystaniem infrastruktury badawczej w nauce.
Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na oficjalnej stronie konferencji: https://datacomputing.pl/

Rejestracja jest możliwa do 1 września 2023 r. Osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu proszone są o wcześniejsze zgłoszenia - najpóźniej do 25 sierpnia 2023 r.

Organizatorami konferencji są Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) oraz Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS).

Zapraszamy!

OTHER NEWS